P8_TA(2017)0373 Normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri ***I Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 4 octombrie 2017 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/45/CE privind normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri (COM(2016)0369 – C8-0208/2016 – 2016/0170(COD)) P8_TC1-COD(2016)0170 Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 4 octombrie 2017 în vederea adoptării Directivei (UE) 2017/… a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/45/CE privind normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri