VERORDENING (EG) Nr. 2205/94 VAN DE COMMISSIE van 9 september 1994 tot vaststelling van het maximumvochtgehalte voor graan dat in het verkoopseizoen 1994/1995 in bepaalde Lid-Staten voor interventie wordt aangeboden