Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/5 z dnia 3 stycznia 2018 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2012/270/UE w odniesieniu do objawów występowania Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) i Epitrix tuberis (Gentner) i ustanawiania odpowiednich wyznaczonych obszarów (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 8788)$