Provedbena odluka Komisije (EU) 2018/5 оd 3. siječnja 2018. o izmjeni Provedbene odluke 2012/270/EU u pogledu simptoma organizama Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) i Epitrix tuberis (Gentner) te uspostavi odgovarajućih demarkiranih područja (priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 8788)$