Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/5 af 3. januar 2018 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2012/270/EU for så vidt angår symptomerne på Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) og Epitrix tuberis (Gentner) og fastlæggelse af relevante afgrænsede områder (meddelt under nummer C(2017) 8788)$