A Bizottság (EU) 2020/987 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. január 20.) a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a lakóépületeket szellőztető berendezések energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről szóló 1254/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet egyes nyelvi változatainak helyesbítéséről (EGT-vonatkozású szöveg)