Uitnodiging tot het indienen van voorstellen voor indirecte OTO-werkzaamheden onder contract in het kader van het specifiek programma voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie op het gebied van een gebruikersvriendelijke informatiemaatschappij (1998-2002) (Het IST-programma)