ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ της 15ης Δεκεμβρίου 1998 στην υπόθεση T-247/93, D. J. Stenhouse κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Αγωγή αποζημιώσεως - Εξωσυμβατική ευθύνη - Γάλα - Παραγωγοί οι οποίοι ανέλαβαν υποχρεώσεις μη εμπορίας ή μετατροπής - Αποζημίωση καταβληθείσα κατά την εκκρεμοδικία - Κατάργηση της δίκης)