KENDELSE AFSAGT AF RETTEN I FØRSTE INSTANS den 15. december 1998 i sag T-247/93, D. J. Stenhouse mod Rådet for Den Europæiske Union (Erstatningssøgsmål - ansvar uden for kontraktforhold - mælk - producenter, der har forpligtet sig til ikke-markedsføring eller omstilling - erstatning udbetalt under sagen - stillingtagen til sagen ufornøden)