Απόφαση του Συμβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 1990 περί του διορισμού μέλους της συμβουλευτικής επιτροπής του οργανισμού εφοδιασμού της Ευρατόμ