Rådets afgørelse af 8. oktober 1990 om udnævnelse af et medlem af Det Rådgivende Udvalg for Euratoms Forsyningsagentur