Decyzja Komisji (UE) 2018/1222 z dnia 5 września 2018 r. w sprawie proponowanej inicjatywy obywatelskiej „End the Cage Age” (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 5829)