Komission päätös (EU) 2018/1222, annettu 5 päivänä syyskuuta 2018, ehdotetusta kansalaisaloitteesta ”End the Cage Age” (tiedoksiannettu numerolla C(2018) 5829)