Komisjoni otsus (EL) 2018/1222, 5. september 2018, mis käsitleb kavandatavat kodanikualgatust „End the Cage Age“ (teatavaks tehtud numbri C(2018) 5829 all)