Rozhodnutí Komise (EU) 2018/1222 ze dne 5. září 2018 o navrhované občanské iniciativě s názvem „End the Cage Age“ (oznámeno pod číslem C(2018) 5829)