Αγωγή της εταιρείας Banatrading GmbH κατά του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, που ασκήθηκε στις 4 Ιανουαρίου 1999 (Υπόθεση T-3/99)