Sag anlagt den 4. januar 1999 af Banatrading GmbH mod Rådet for Den Europæiske Union (Sag T-3/99)