Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2149, annettu 9 päivänä joulukuuta 2020, raakatimanttien kansainväliseen kauppaan sovellettavasta Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta Italian lisäämiseksi unionin viranomaiseksi ja Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen huomioon ottamiseksi