Schriftelijke vraag nr. 1190/89 van de heer José Alvarez de Paz aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen. Beperking van het aantal overuren