Förslag till avgörande av generaladvokat Fennelly föredraget den 22 januari 1998.