Lieta T-209/14: Prasība, kas celta 2014. gada 31. martā – Bopp /ITSB (Astoņstūris zaļas krāsas rāmī)