Byla C-398/12: 2014 m. birželio 5 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas ( Tribunale di Fermo (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš M (Konvencija, įgyvendinanti Šengeno susitarimą — 54 straipsnis — Principas „ne bis in idem“  — Taikymo sritis — Susitariančiosios valstybės teismo nutartis nutraukti bylą nepakankamų įrodymų ir neperduoti bylos nagrinėti teisiamajame posėdyje — Galimybė atnaujinti teisminį tyrimą, jei paaiškėtų naujos faktinės aplinkybės ar įrodymai — Sąvoka „asmuo, kurio teismo procesas galutinai baigtas“  — To paties asmens baudžiamasis persekiojimas už tas pačias veikas kitoje valstybėje narėje — Baudžiamosios bylos negalimumas ir principo „ne bis in idem“ taikymas)