Kohtuasi C-398/12: Euroopa Kohtu (neljas koda) 5. juuni 2014 . aasta otsus (Tribunale di Fermo eelotsusetaotlus – Itaalia) – kriminaalasi M süüdistuses (Schengeni lepingu rakendamise konventsioon — Artikkel 54 — Ne bis in idem põhimõte — Kohaldamisala — Konventsiooniosalise riigi kohtu tehtud määrus piisavate tõendite puudumise tõttu kriminaalmenetluse lõpetamise kohta — Võimalus uute faktiliste asjaolude ilmnemisel eeluurimist taasalustada — Mõiste „lõplik kohtuotsus”  — Teises konventsiooniosalises riigis sama isiku suhtes samade faktiliste asjaolude põhjal toimetatav kriminaalmenetlus — Kriminaalasja lõpetamine ja ne bis in idem põhimõtte kohaldamine)