Kommissionens Forordning (EF) nr. 2376/96 af 13. december 1996 om fravigelse i yderligere et år af forordning (EØF) nr. 920/89 for så vidt angår gulerødder produceret i Sverige og Finland og dækket med tørv