Регламент (EО) № 955/96 на Комисията от 29 май 1996 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура PROPCELEX