SKRIFTLIG FRÅGA P-0626/04 från Juan Ferrández Lezaun (Verts/ALE) till kommissionen. Alternativa projekt till den spanska vattenplanen.