SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0626/04 van Juan Ferrández Lezaun (Verts/ALE) aan de Commissie. Alternatieve projecten voor het Spaanse nationale waterbouwkundig plan.