KIRJALLINEN KYSYMYS P-0626/04 esittäjä(t): Juan Ferrández Lezaun (Verts/ALE) komissiolle. Espanjan kansallisten vesivarojen hallintasuunnitelmaan liittyvät vaihtoehtoiset hankkeet.