Priekšlikums PADOMES LĒMUMS par Eiropas Savienības un Brazīlijas Federatīvās Republikas nolīguma par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu parasto pasu turētājiem noslēgšanu