Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu ja Brasiilia Liitvabariigi vahelise tavapassi kasutajate suhtes lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu sõlmimise kohta