ADVIES van de Commissie regionale ontwikkeling aan de Commissie vervoer en toerisme inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het stroomlijnen van maatregelen met het oog op een snellere voltooiing van het trans-Europees vervoersnetwerk (COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD)) Rapporteur voor advies: Demetris Papadakis