/* */

Euroopa Kohtu otsus (suurkoda), 5.6.2012.#Łukasz Marcin Bonda.#Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Najwyższy.#Ühine põllumajanduspoliitika – Ühtse pindalatoetuse kava – Määrus (EÜ) nr 1973/2004 – Artikli 138 lõige 1 – Toetuse saajate hulgast väljaarvamine deklareeritud pindala andmete ebatäpsuse korral – Selle karistuse haldus‑ või kriminaalõiguslik olemus – Mitmekordse karistamise keeld – Ne bis in idem põhimõte.#Kohtuasi C‑489/10. Euroopa Kohtu otsus (suurkoda), 5.6.2012