Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fördelning av fiskemöjligheter enligt protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Demokratiska republiken São Tomé och Príncipe och Europeiska gemenskapen