Priekšlikums PADOMES REGULA par zvejas iespēju iedalīšanu saskaņā ar protokolu, ar kuru īsteno zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Santomes un Prinsipi Demokrātisko Republiku un Eiropas Kopienu