Asia T-297/16 P: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 26.9.2017 – Valittajana Gyarmathy sekä muuna osapuolena EMCDDA (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Väliaikaiset toimihenkilöt — EMCDDA:n henkilöstö — Työsopimuksen uudistamatta jättäminen — Sopimuksen irtisanominen — Työpaikkakiusaaminen — Avustuspyyntö — Hallinnollinen tutkimus — Tutkimuksen puolueettomuus)