Kohtuasi T-297/16: Üldkohtu 26. septembri 2017. aasta määrus – Gyarmathy versus EMCDDA (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Ajutised teenistujad — EMCDDA töötajad — Teenistuslepingu pikendamata jätmine — Lepingu lõpetamine — Psühholoogiline ahistamine — Abistamistaotlus — Haldusjuurdlus — Uurimise erapooletus)