Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fastsættelse for produktionsåret 1994/95 af den procentdel, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1a, andet afsnit, i forordning (EØF) nr. 426/86 for så vidt angår støtten til produkter forarbejdet på basis af tomater