Komisijas Regula (EK) Nr. 722/2005 (2005. gada 12. maijs), ar kuru nosaka reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus melasēm cukura nozarē, ko piemēro no 2005. gada 13. maija