Verordening (EU) 2020/1566 van de Commissie van 27 oktober 2020 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van bupirimaat, carfentrazone-ethyl, ethirimol en pyriofenone in of op bepaalde producten (Voor de EER relevante tekst)