Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse (FUSP) 2018/2062 af 18. december 2018 om forlængelse af mandatet for chefen for Den Europæiske Unions kapacitetsopbyggende mission i Somalia (EUCAP Somalia) (EUCAP Somalia/1/2018)