Nacrt prijedloga UREDBE VIJEĆA o utvrđivanju najvećih dopuštenih razina radioaktivne kontaminacije prehrambenih proizvoda i hrane za životinje nakon nuklearne nesreće ili bilo koje druge radiološke opasnosti Nacrt dostavljen na temelju članka 31. Ugovora o Euroatomu radi dobivanja mišljenja Europskog gospodarskog i socijalnog odbora