Konklusioner vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet om styrkelse af træneres stilling gennem bedre muligheder for at erhverve færdigheder og kompetencer 2020/C 196/01