Závěry Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě k tématu Zlepšování situace trenérů zvyšováním příležitostí k získávání dovedností a kompetencí 2020/C 196/01