Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1837 van de Commissie van 22 november 2018 betreffende de minimumverkoopprijs voor mageremelkpoeder voor de achtentwintigste deelinschrijving in het kader van de bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2080 geopende openbare inschrijving