Kommissionens beslut av den 15/07/2016 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden (ärende nr COMP/M.8100 - IK / FIVE ARROWS / I@D) på grundval av rådets förordning (EG) nr 139/2004. (Endast den engelska texten är giltig)