Zaak T-53/19: Arrest van het Gerecht van 5 oktober 2020 — SBS Bilimsel Bio Çözümler/EUIPO — Laboratorios Ern (apiheal) [“Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniebeeldmerk apiheal – Ouder nationaal woordmerk APIRETAL – Relatieve weigeringsgrond – Geen verwarringsgevaar – Geen overeenstemmende tekens – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001]”]