Věc T-53/19: Rozsudek Tribunálu ze dne 5. října 2020 – SBS Bilimsel Bio Çözümler v. EUIPO – Laboratorios Ern (apiheal) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie apiheal – Starší národní slovní ochranná známka APIRETAL – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Neexistence nebezpečí záměny – Neexistence podobnosti označení – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001]“)