Komission asetus (EU) 2018/1902, annettu 30 päivänä marraskuuta 2018, Belgian lipun alla purjehtivien alusten merianturan kalastuksen kieltämisestä alueilla 8a ja 8b