Kommissionens förordning (EG) nr 1485/2004 av den 20 augusti 2004 om komplettering av bilagan till förordning (EG) nr 2400/96 om upptagandet av vissa namn i «Registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar» (Pimiento Riojano)