Odluka Vijeća (Euratom) 2020/960 od 29. lipnja 2020. o donošenju dodatnog istraživačkog programa 2020.–2023. za reaktor s visokim protokom u Pettenu koji treba provesti Zajednički istraživački centar za Europsku zajednicu za atomsku energiju